מוזיקה

מוזיקה היא הסוד שלי / ליטא
מוזיקה היא הסוד שלי / ליטא