בכורות בפסטיבל

אירוע פתיחת הפסטיבל
אירוע פתיחת הפסטיבל
הערב רוקדים 2019-1919
הערב רוקדים 2019-1919
נהר האבן
נהר האבן
הזמן הצהוב
הזמן הצהוב
מפגש אי"ב #3
מפגש אי"ב #3
נקודת היפוך | קריאה מבויימת
נקודת היפוך | קריאה מבויימת
פרפרים בזריחה
פרפרים בזריחה