תכנית אמנותית

תכנית הפסטיבל

 

אירוע פתיחה
אירוע פתיחה
ילד תיאטרון
ילד תיאטרון
התחפשתי לחתול רחוב
התחפשתי לחתול רחוב
שפת אם - מַאמֶע לוּשֶן - Mameloshn
שפת אם - מַאמֶע לוּשֶן - Mameloshn
אם ובנה [ואביו]
אם ובנה [ואביו]
המדינה נגד נטשה באנינה
המדינה נגד נטשה באנינה
אחים ואחיות
אחים ואחיות
מפגש עם היוצרות של "שפת אם - מאמע לושן"
מפגש עם היוצרות של "שפת אם - מאמע לושן"
מפגש עם יוצרי "אם ובנה [ואביו]"
מפגש עם יוצרי "אם ובנה [ואביו]"
​SOS: The Song of Songs
​SOS: The Song of Songs
חסרת נדוניה
חסרת נדוניה
איבנוב
איבנוב