Yoffi של Israel

Yoffi של Israel

תערוכת גלויות

התערוכה נולדה מהרצון להראות את ישראל לעולם כפי שאנחנו רואים אותה מבפנים. הדרך שבה יוזם הרעיון, ארקדי מאיופיס, בחר לעשות זאת - איור על גבי גלויה. הוא אסף אמנים יוצאי ברית המועצות, וותיקים ועולים חדשים וביקש מהם לצייר את ישראל כפי שכל אחד מהם רואה אותה.
לכאורה מה יכול להיות חדש בז'אנר "המכתב הגלוי" (אגב, מכאן המילה – "גלויה", הידעתם?) הארכאי שיצא כמעט לגמרי בכלל שימוש?
עם זאת, כשמביטים על האוסף ככלל, רואים שנוצר ז'אנר חדש לגמרי:
כל אחד כאן אמן, אך הפרוייקט אינו אמנותי בהגדרה.
הכל בו נוגע לישראל, אך לא למדינה ככזו.
הכל בו עוסק באהבה, אך ללא לאומיות ראוותנית...
הכל בו מדבר על קיומנו במדינת ישראל ועל האופן בו אנו הופכים לישראלים.
על קשיי ההשתרשות במציאות החדשה לעולים בסגנון החסכוני של גלויה.

מועד:

במהלך כל חודש דצמבר

מיקום:

פואייה תיאטרון גשר